VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ

35.Olağan Genel Meclis Toplantısı

(Tutanak)

Vilayetler Hizmet Birliğinin 35.Olağan Genel Meclis Toplantısı nedeniyle Birlik Meclis Üyeleri, 29.11.2012 günü saat 10:30’da Vali Galip DEMİREL Ankara Vilayetler Evi Toplantı Salonunda toplandı.

Çoğunluğun salonda hazır bulunduğu belirlendikten sonra gündemin 2.maddesi gereğince büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı okundu.

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN ve Müsteşar Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU’nun Genel Kurul Toplantısına katılamayacaklarını bildiren telgraflar okundu.

Daha sonra gündemin 3. maddesine geçilerek Ankara Valisi ve Birlik Başkanı Alâaddin YÜKSEL konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi. Ankara Valisi ve Birlik Başkanı konuşmasına şöyle başladı:

“Genel Kurulun Çok Değerli Üyeleri, Çok Değerli Sayın Valilerimiz, İl Genel Meclislerimizin Saygıdeğer Başkanları ve Üyeleri, Çok Değerli Meslek Büyüklerimiz, Seçkin Konuklar,

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birliğimizin Ana Tüzüğü gereğince bugün 35’incisini gerçekleştireceğimiz Genel Kurula üstün görev ve sorumluluk anlayışı ile gelerek katılan sizleri sevgiyle kucaklıyor, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Vilayetler Hizmet Birliğinin 35. Olağan Genel Kurulunun ülkemize, illerimize ve il özel idarelerimize ve de hiç kuşku yoktur ki Vilayetler Hizmet Birliğine yararlı ve başarılı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu anlamlı ve önemli buluşmanın başlangıcında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Vilayetler Hizmet Birliğinin kuruluşundan itibaren ilgisini ve desteğini eksik etmeyen Sayın Bakanlarımızı, Müsteşarlarımızı, Sayın Valilerimizi, İl Genel Meclisimizin Çok Değerli Başkanları ve Üyeleri yine birlik içerisinde Genel Sekreter veya Genel Sekreter Vekili olarak görev yapanlar ile Birliğin içerisinde hizmetleriyle ter döken herkesi ve bugün aramızda bulunmayan, rahmeti rahmana kavuşmuş olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Toprakları bol, mekanları cennet olsun. Hayatta olanlara da şükranlarımızı sunuyoruz ve de kendilerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Çok Değerli Arkadaşlarım, Kamu sektörü olsun veya özel sektör olsun bütün kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslararası bütün faaliyetlerinde hiç kuşku yoktur ki hizmetlerinin yürütümü esnasında rekabet pozisyonlarını mutlaka belirlemesi gerekmektedir. Yani kaliteli hizmet verebilmenin öncel koşulu hiç kuşku yoktur ki hizmette rekabet koşullarını yakalamaktır. Ve de rekabet avantajını elinizde tutacaksınız. Bu bütün kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Ve de rekabet avantajını elinizde tutmanın öncel koşullarından birisi de hizmet kalitenizi arttırmak olmalıdır. Hele içinde bulunduğunuz kurum evrensel niteliği taşıyan bir yerel yönetim ise elbette bunları konuşmak gerekiyor. Çünkü bütün konuşmalarımızda ifade ederiz ki dün konuştuğumuz yerel yönetimler ve özellikle hizmet bağlamında ifade ediyorum dün konuşulan hususular bugün bu salonlarda artık konuşulmuyor. Dün konuşulan bütün kavramların çatıları uçtu. Paradigmalar tamamen yıkıldı. Dün bu salonlarda yerel yönetimler ve evrensel değerler tartışılırken, hizmet yapılanmaları konuşulurken şimdi bunların ölçütleri içerisine açıklık girdi. Katılımlı konuşuyoruz artık. İnsan haklarına saygılı olup olmadığı tartışılıyor. Hesap verebilirlik başlıkları konuşuluyor. Ve de bugün bütün kurum ve kuruluşlar hangi yapıda olurlarsa olsunlar pek tabi ki etkin verimli ve süratli hizmet yollarını arıyorlar. İşte ülkemizde özel idarelerin bu bağlamda yıllar önce kurulan ve de özel idarelerin sesi olan Vilayetler Hizmet Birliği de yıllara sari bu görevini yerine getirmeye gayret etmiştir. Ve de hiç kuşku yoktur ki biraz önce söylediğim gibi rekabet avantajlarını şimdi daha iyi elinde tutmaya ve de bunları değerlendirmeye çalışıyor.

Vilayetler Hizmet Birliği olarak eğer bu böyleyse bu pozisyonları belirlerken stratejik başlıklarımızı da oluşturmanız gerekiyor diyorsanız Vilayetler Hizmet Birliği de kurulduğu yıllardan itibaren bu başlıklarını elbette oluşturdu. Ama özellikle son birkaç yıldan beri Vilayetler Hizmet Birliği hem vizyonunu hem de misyonunu daha yüksek sesle konuşmaya devam etmektedir. Özellikle yirmi yedi yıl sonra yapılan stratejik planda vizyon ve misyon başlıklarını sizinle paylaşmıştım. Vilayetler Hizmet Birliğinin vizyonu insan odaklı olsun, vatandaş memnuniyeti anlayışını ön planda tutalım. Bizim genel vizyonumuzun ilk girişi böyle olmalıdır. İnsan odaklı ve vatandaş memnuniyeti anlayışını ön plana çıkaran, küresel düşünen ve paydaşlarıyla ortak hareket edebilen bir birlik. Bana göre son derece başarılı bir vizyon. Misyonunu da sizlerle beraber paylaşmıştık. Vilayetler Hizmet Birliği Türkiye’de mahalli idare birlikleri içerisinde özel idarelerin ortak sesi olan tek birliktir. Elbette onun da misyonu küresel yapılanmayı esas almalıydı. Küresel, ülkesel ve de bölgesel gelişmeleri dikkatle izleyen bir hizmet birliğidir. Ve de hizmet kalitesini arttırma ve buna dayalı özellikle paydaş odaklı faaliyet yürütmeyi de yine Vilayetler Hizmet Birliği vizyonu ve de misyonu içerisinde değerlendirilmektedir.

Değerli Arkadaşlar, Vilayetler Hizmet Birliğinin yeni oluşumuna kadar geçecek sürede Vilayetler Hizmet Birliğinin kurumsallaştırılması çalışmalarına elbette devam etmeliyiz. Bize yakışanda budur. Vilayetler Hizmet Birliğini kurumsallaştırmaya devam edeceğiz. Hedeflerde, planlamalarda, uygulamalarda ve denetimini esas alarak Vilayetler Hizmet Birliğinde bu başlıkları kullanacağız ve daha profesyonelleşeceğiz. Bu konudaki genel kararımız budur.

Norm kadro uygulamaları, performans denetimlerinin yapılması, idari ve mali denetimlerinin uzman kuruluşlarca yapılmasına devam edeceğiz. Dergi ve gazete çıkarma konusunda, yıllar önce Vilayetler Hizmet Birliği organlarında görev yaptığım o tarihte ne konuşuluyorsa yıllar sonra döndüğüm zaman yine aynı şeyler üç aşağı beş yukarı konuşuluyordu. Bu konuda yine sizlerin desteğiyle çalışmalar yaptık. Tanınırlık konusu stratejik başlıklar içerisinde yer almıştır. Şimdi de üzerinde önemle ve özellikle durduğumuz başlıklardan bir tanesi de il özel idarelerine rehberlik yapılması ve münhasıran eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesidir. Yani VİBEM’in faaliyetlerinin önde tutulması keyfiyeti stratejik başlıklar içerisinde yer almaktadır.

Ayrıca; son iki yıldan beri bilhassa ifade ederim ki ulusal ve uluslararası yerel yönetimler ile işbirliği yapılması keyfiyetinde de çok önemli çalışmalar yapılmış ve şimdi biraz sonra izah edeceğim sonuçlarda elde edilmiştir. Kaynaklarımızı ve hizmetlerimizi etkin verimli ve de süratli yürütümü konusunda kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Birleşmiş Milletler kalkınma programı dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından Vilayetler Hizmet Birliğinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine ilişkin bir proje hazırlatıldı. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde genel kurulda değerli oylarınızla birlikte yurtların devrini de sağlamış olduk. Ve bildiğiniz gibi yıllık bakım ve onarımları dahil Vilayetler Hizmet Birliğinin büyük bir tasarruf yaptığını söylemek istiyorum. Özellikle yurtların devri ile birlikte bu sene yaptığımız sözleşmelere dayalı 47 il’de bulunan devlete ait olan yurtlara takriben 170 civarında Sayın Valilerimizin, Genel Meclis Başkanları ve Üyelerinin de önerileri ile 170 civarında çocuğumuzu yurtlara yerleştirdik ve bu konudaki kontenjanlarımızı da dikkatle kullandığımızı belirtmek isterim. Kurumsal yapının güçlendirilmesine ilişkin performans mevzuatı yine Vilayetler Hizmet Birliğinin içerisinde uygulamaya konuldu. Şimdi mali denetimler uzman kuruluşlar tarafından yapılıyor ve de yapılmaya da devam edilecektir. Tesislerde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle Gölbaşı tesislerinde ve de İstanbul Kireçburnu tesislerinde gerçekten son yılların en büyük onarımlarını yaptık. Yine hizmet niteliklerinin geliştirilmesi ve de vatandaşa hizmet sunumunun daha çağdaş hale getirilmesi konusunda altyapıda önemli değişiklikler yapıyoruz. İstanbul Vilayetler Evinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu konuda özellikle Sayın İstanbul Valimize de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Boğaziçi İmar Müdürlüklerinin hizmetin yürütümüne ilişkin zaman zaman inkıta uğratılmak istenen çalışmalar Sayın Valimizin çok yakın dikkatiyle bertaraf edilmiştir. Sayın İstanbul Valimize hem de konuya büyük dikkat gösteren Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da genel kurul vesilesiyle teşekkür etmek istiyorum. Bütün odalarda tefriş imkanı oldu. Bir kongre merkezi haline dönüştürüldü. Ve de gelenlerin iyi ki bu burada olmuş diyecekleri son derece mükemmel bir tesis ortaya çıkartıldı. Ayrıca bahçesinde bulunan Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan ve yıllardır alınmak istenen bina yine bir kez daha süresi bitmiş olmasına rağmen yeni kiracılık sözleşmesi ile zilyetlik hakkımız daha ileriye doğru uzatıldı ve artık orası hiç kuşku yoktur ki tamamen Vilayetler Hizmet Birliğinin kullanımı içerisinde kalıyor.

Değerli Arkadaşlar, hizmet içi eğitimlere çok önem ve ağırlık verdik. VİBEM’in dönem içerisinde 18 büyük seminerinde takriben 1100 kişi eğitime alındı. Özellikle özel idarelerin çalışan personelleri, İl Genel Meclisi Başkanlarımızın kısa bir süre önce Antalya’daki vaki buluşmaları, Denetim Komisyon Başkanları ve İmar Daire Başkanları, Ruhsat Denetleme Şube Müdürleri de dahil il özel idareleri personeline son derece etkili yaygın hizmet eğitimi sunumu gerçekleştirildi. Umuyorum hepinize dergiler muntazam olarak geliyordur. Çok uzun yıllardan sonra Özel İdarelerin Sesi olan Vilayetim Dergisi beşinci sayısını çıkardı. Şimdi altıncı sayısı yapılıyor. Genel Meclis Üyeleri ve Sayın Valilerin illerini tanıtan, yaptıkları hizmetleri kamuoyuyla buluşturan önemli bir dergi olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca yine sizlerin huzurunda geçen yıl Avrupa Birliği ile “Vilayetler Hizmet Birliği Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Projesi” başlığı altında burada iki Bakanımızın da katılımıyla bir protokol imza töreni yapmıştık. Ve de buna dayalı olarak özellikle bu yıl iki grup halinde Genel Meclis Üyeleri ve Valilerimizden yurt dışına bilgi ve görgülerini arttırma özellikle yerel yönetim hizmetlerini oralarda görme bakımından birinci grup Brüksel’e, ikinci grupta Strazburg ve Brüksel olmak üzere çok sayıda arkadaşımız yurt dışına gönderildi. Bu çalışmalar 2013 yılında da etkili bir biçimde devam edecektir. Ayrıca burada söylemem gereken hususlardan bir tanesi de bugüne kadar Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliğinin İçişleri Bakanlığını muhatap alan uygulamaları bu sene değiştirilmiştir. Artık İçişleri Bakanlığıyla işbirliği yapılmayacağını ve bundan sonra Türkiye’de Yerel Yönetimler bağlamında Özel İdareler ile Vilayetler Hizmet Birliğini muhatap kabul edecekleri yolunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği Yerel Yönetimler Birliği kararıyla ilk defa böyle bir karar aldı. Ve de Strazburg’da bu birliğin içerisinde Vilayetler Hizmet Birliği tarafından bir uzman arkadaş görevlendirildi. Şimdi Avrupa Yerel Yönetimler Birliği genel itibariyle Türkiye’de Vilayetler Hizmet Birliğiyle işbirliği yapmaya ve de çalışmalarını ortak çizgide sürdürmeye karar verdiler. Ayrıca son olarak söylemem gereken şey Van iline 24 derslikli bir ilköğretim okulunun ve Gürpınar ilçesine de 200 kişilik bir öğrenci yurdunun inşaatları bitmek üzeredir. Van ilinin ihtiyaçları olursa Vilayetler Hizmet Birliği olarak oradaki kardeşlerimizle el ele tutuşmaya gönül gönüle buluşmaya devam edeceğimizi, Van’lı kardeşlerimizin emir ve hizmetlerine hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek isterim. Sonuç itibariyle söylemem gereken husus şudur. Vilayetler Hizmet Birliğinde bu heyet bayrağı hukuken taşımaya devam edecektir. Ve de ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında bayrağın teslimine kadar olan süre içerisinde

Vilayetler Hizmet Birliği hayatiyetine elbette devam edecektir. Vilayetler Hizmet Birliğinin 35. Olağan Genel Kuruluna üstün görev ve sorumluluk anlayışı ile katılan siz Saygıdeğer Valilerimizi, Genel Meclis Başkan ve Üyelerimize ve bu toplantıya katılan herkese bir daha en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu Genel Kurul ülkemize, illerimize ve özel idarelerimize ve de Vilayetler Hizmet Birliğine yararlı ve başarılı sonuçlar getirsin. Çok teşekkür ediyorum. ”diyerek konuşmasına son verdi. Müteakiben gündemin 4.maddesi gereğince Sayın İçişleri Bakanımız mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamamışlardır.

Daha sonra gündemin 5.maddesi gereği toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığına, Ankara Valisi ve Birlik Başkanı Sayın Alâaddin YÜKSEL, 1.Başkan Vekili

Kocaeli İl Genel Meclis Üyesi Ali AYAZ,

Katip Üyeler

Düzce İl Genel Meclis Üyesi İbrahim CANBOLAT,

Rize İl Genel Meclis Üyesi

Ali Rıza SANCAKTUTAN

davet edildiler.

Gündemin 6. maddesi gereği bütçe tetkik komisyonunda görev almak üzere

Mustafa Fikri TEKELİOĞLU Kayseri İl Genel Meclis Üyesi,

Fahri BİÇER İstanbul İl Genel Meclis Üyesi,

Celalettin KILIÇ Aksaray İl Genel Meclis Üyesi davet edildiler.

Divan Başkan ve Üyeleri toplantıyı yönetmek üzere salondaki yerlerini aldılar.

Müteakiben, gündemin 7.maddesi 2013 Yılı Yatırım Programının görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı, Birlik Genel Sekreteri Fahri AYKIRI’yı 2013 yılı yatırım programını okumak üzere kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Fahri AYKIRI sözlerine şöyle başladı: Sayın Divan, Değerli Konuklar Vilayetler Hizmet Birliğinin 2013 Mali Yılı Yatırım Programını arz ediyorum. Birliğin 2013 Mali Yılı Yatırım Programı aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

I-) GENEL KAMU HİZMETLERİ -Birlik hizmet binasının küçük tadilat bakım ve onarımları yaptırılacaktır. -Vilayetler Hizmet Birliği Sürekli Eğitim Merkezince (VİBEM) 2013 yılında da eğitim seminerlerine devam edilecektir. -İçişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı ve Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile “İl Özel İdareleri AB’ye Hazırlanıyor” projesi uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında İl Özel İdareleri ve Valiliklerin AB ofislerindeki personele eğitimler düzenlenecektir. Yurtdışındaki AB ve Yerel Yönetim Kurum ve Kuruluşlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İl Özel İdarelerini ilgilendiren konularda AB ile ilgili kitap ve dökümanlar bastırılıp dağıtılacaktır.

II-) EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER -Vale Galip Demirel Ankara Vilayetler Evinin tadilat, onarımları yaptırılacaktır. Ayrıca tesisin yanında bulunan boş arsanın satın alınarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. -Merkez Vilayetler Evinin tadilat, onarımları yaptırılacaktır. -İstanbul Vilayetler Evinin tadilat, onarımları yaptırılacaktır. -İzmir Vilayetler Evinin tadilat, onarımları yaptırılacaktır. -Vali Erdoğan ŞAHİNOĞLU Eğitim ve Dinlenme tesisinin tadilat, onarımları yaptırılacaktır. -Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin büyük bakım onarımı yaptırılarak tadilat onarımına uygun tefrişatı da yapılacaktır.

III-) SAĞLIK HİZMETLERİ -Ankara Çek-Up Merkezinin küçük bakım ve onarımı yaptırılacaktır.

IV-) DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ -Tarihi eserlerimizi korumak amacıyla restorasyon yaptırmak isteyen illerimize nakdi yardım yapılacaktır. -Çanakkale – Ecabat’a Kültür Merkezi yaptırılması için nakdi yardım yapılmasına devam edilecektir.

V-) EĞİTİM HİZMETLERİ -İl Valiliklerinden alınan bilgi ve talep doğrultusunda, yatırım programına alınan 2009 yılında 40 İl, 2010 yılında 41 İl olmak üzere 81 İlimize ve 2012 yılında ise ikinci Anaokulu yapımı için talepte bulunan 7 ilimize daha Okul Öncesi Eğitimi için Ana Okulu yaptırılması kararı verilmiş olup yapımı devan eden ve yeni talep edilen anaokulları için nakdi yardım yapılmasına devam edilecektir. -Trabzon İlimizde Zihinsel ve Bedensel Özürlüler için Eğitim binası yaptırılması 2009 yılı yatırım programına alınarak karara bağlanmış olup, tamamlanması için nakdi yardım yapılmasına devam edilecektir. -İlk ve Orta öğrenim çağındaki çocuklarımızın barınmaları amacıyla 81 İlimize İlköğretim Öğrenci Yurdu yapımı için önceden karara bağlanıp ödenekleri ayrılan ve inşaatları devam eden İllerimize nakdi yardım yapılmasına, ayrıca bu yurt yapımları için nakdi sıkıntı çeken illerimize talepleri doğrultusunda ilave yardım yapılmaya devam edilecektir.

Vilayetler Hizmet Birliği olarak, bütçe imkânları elverdiği ölçüde programa alınan bu yatırımlar gerçekleştirilecektir. Genel Kurula arz ederim ” diyerek konuşmasına son verdi. Ankara Valisi Birlik Başkanı Yatırım Programı ile ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Uşak İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÜNSAL yatırım programı hakkında görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “ Sayın Divan, Saygıdeğer Valilerimiz, Değerli İl Genel Meclisi Arkadaşlarımız, Değerli Katılımcılar hepinizi kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben yatırım programı ile ilgili bir hususu açıklamak istiyorum. Geçen pazar günü bölgemizde Türkiye’nin en büyük ve ilk defa olarak bölgesel bir havaalanı açıldı. Afyon, Kütahya ve Uşak illerini kapsıyor. Bu Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanıdır. Burada çok yakın bir zamanda çok büyük bir yolcu trafiği sirkülasyonu çok büyük bir etkileşim düşünüyoruz. Bu arada ben şunu belirtmek istiyorum. Bu işaret ettiğim nokta Kurtuluş Savaşında düşmanın bozguna uğradığı noktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramının çivisinin çakıldığı yer bilhassa Dumlupınar ve Çalköy’de diyebiliriz. Şimdi ben orada şöyle bir çalışmanın yapılabileceğini düşünüyorum. Çanakkale misali yalnız tarihimizi unutturmamak amacıyla orada ege bölgesinin en yüksek dağı olan Murat Dağının bitişiğine bir gençlik merkezi ve kampı yapılabilir diye düşünüyorum. Bu konuda taleplerim olacak. İnşallah bu dikkate alınır. Teşekkür ediyorum. İkinci madde olarak da ben şunu düşünüyorum. Biz Uşak olarak küçük bir iliz. Büyükşehir yasasından fazla etkileneceğimizi tahmin etmiyorum ama aklıma şu geliyor bu 29 sayıya çıkan Büyükşehir Yasasından sonra elli altı milyon nüfusu kapsıyor. Acaba bundan sonra geriye kalan İllerimizde bu yasadan dolayı bütçesinin % 1’ini buraya aktaran bu illerimizin katkıları kalkınca acaba hizmetlerini nasıl yürütebilecek diye merak ediyorum. Ve bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve bu stratejik plandan dolayı gerçekten sizleri kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kahramanmaraş İl Genel Meclis Üyesi Selim SAĞIR görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “Sayın Divan, Sayın Valilerim, Sayın Meclis Üyesi Arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2013 yılı bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada bütçe kalemlerinde sosyal tesis için arsa alımı onbeş milyon, yine Ayvalık Eğitim Tesisisleri için beş milyon üçbin lira, tesislere tefriş ve büyük onarım olarak ayrılmış pay gördüm. Yine şirket sermaye artışı yani burada arkadaşlarımın da vicdanlarında kalplerinde dillerinde olan bir şeyi ben sözcü olarak dillendirmek istedim. Bunların yerine illerimizde çok büyük yurt ihtiyaçları var, okul ihtiyaçları var. Bunun yanında ilimizde Ashab-ı Keh mağarası var. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilat ve onarımı yapıldı. Fakat yol problemi var. Yani imkan varsa buranın yolunu yapalım. Birde ilimizde en azından bir yurt yapımını talep ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi. Divan Başkanı Ankara Valisi Kahramanmaraş İl Genel Meclis Üyesi Selim SAĞIR’ın görüşlerine açıklık getirmek için kısa bir konuşma yaptı. “ Üç tane hususu bizimle paylaştınız. Bir tanesi sosyal tesislerle ilgili olan kısım. Şimdi Gölbaşı tesislerimiz yatak kapasitesi itibariyle son derece düşüktür. Esasında biz bu tartışmayı iki yıldan beri yapıyoruz. Hemen havuzun yanında yani bizim tesisimizin bitişiğinde arada ufak bir arazi var. Acaba bu arazi alınıp ta burası bütün hale getirilir de oraya birkaç şey yapılabilir mi? denildi. Ama yasanın çıkışından sonra belki bu programlarımızın hepsini yeniden bir kez daha gözden geçirmek gerekir. Sonuç itibariyle bu büyükşehir yasası çıksa da açıkça görülmektedir ki 2015 yılına kadar Vilayetler Hizmet Birliği bu şartlarla yani yasanın mevcut haliyle çalışmalarını sürdürecektir. Bayrağın teslimine kadar olan sürede stratejik planlar ne diyor ise, aklımız vicdanımız neyi emrediyor ise bunları yapmaya devam etmeliyiz. Ayvalık tesislerine gelince bildiğiniz üzere Van İlindeki depremden sonra acılarını paylaştığımız Van’lı kardeşlerimizi ülkenin hemen birçok yerinde Sayın Valilerimiz misafir etti. Vilayetler Hizmet Birliği de kucak açtı ve onlarla beraber buluştuk. Ayvalık tesislerimizde çok kalabalık sayıda Van’lı kardeşlerimizi misafir ettik. Kısa bir süre önce oradan ayrıldılar ancak, tabi kalınan süre içerisinde içerdeki bütün malzemeler kullanılamaz hale geldi. İçinde belki önümüzdeki yıl hizmete sokmak için makul bazı alımların yani yatakların, mevcut klima sistemlerinin belki de içeride kırılan dökülen buzdolapları var onların alınması gerekiyor. Bu ödenek bunlar için konulmuştu. Ayrıca şirket sermaye artışı da biliyorsunuz Vilayetler Hizmet Birliği kendi yapısı içerisinde yürüyor.

Vilayetler Hizmet Birliğinin bağlı bir şirketi var. Dolayısı ile kurulduğu yıldan beri Vilayetler Hizmet Birliği kaynaklarından şirkete aktarmalar devam ediyor. Nitekim sabah aşağıda şirketin olağanüstü genel kurulunu yaptık. Bazı buraya getirmemiz gereken hususlar vardı. Nitekim orda da şirketin bir sermaye artırımı yapmasına ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Sadece şimdi değil her yıl üç aşağı beş yukarı birkaç yılda bir bu yapılıyor. Bunlar yeni bir uygulama değildir. Sistemin yürütülmesine esas olan bir uygulamadır. Bu bakımdan bu üç hususu sizinle paylaşmış oldum. Çok teşekkür ederim” diyerek konuşmasını tamamladı. Daha sonra Hakkari İl Genel Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ görüşlerini ifade etmek üzere söz aldı. “Sayın Başkan, başta Divan olmak üzere bütün kurul üyelerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada yine bir bütçe görüşmesini gerçekleştiriyoruz. Elbette ki bütçeler çok önemli ve aynı zamanda az önce sıralamış olduğunuz ve birliğinizin genel anlamda vizyonu ve misyonunu çizerken de altını özenle çizdiğiniz bugüne kadar gerçekleştirdikleriniz veya gerçekleştiremedikleriniz konusunda bazı bilgiler verdiniz. Şimdi zaman zaman illerimizle ilgili olarak bir takım taleplerimiz oldu. Ama ben şunun altını açık ve net olarak çizeyim ki bugüne kadar dile getirmiş olduğum taleplerimizin maalesef hiçbirinin yerine getirilmediğini açık ve net bir şekilde gördük. Dolayısı ile buradaki konuşmalarınızın önerilerinizin hiçbir anlamı olmadığının da açık ve net söylüyorum. Biz sadece burada konuşacağız yine buradan çıktıktan sonra bütçeler ve toplanan paralar nerelere harcanacak konusunda karar verici mekanizma yine sizler olacaksınız. Dolayısı ile bugüne kadar gördüğümüz ve siz az önce altını özenle çizdiniz yerel yönetimler bağlamında, valiliklerin, il özel idarelerinin, il genel meclislerinin başarılı çalışmalar yaptığını söylediniz. Eğer başarılı olmuş olsaydık bugün Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili yasanın hala Cumhurbaşkanlığında olduğunu ve bunun kabul edilip edilmeyeceği konusu kesinleştikten sonra olağanüstü bir toplantıyla ya kendimizi fesh edeceğiz ve dolayısıyla da çünkü Büyükşehir Belediyesi yasasından anladığımız kadarıyla geriye ellinin üzerinde il genel meclis üyesi katılacak ve diğer büyükşehir illeri ile ilgili zaten il genel meclisleri kaldırılıyor.

Dolayısıyla da Türkiye’de iki başlı idari bir yönetim biçiminin ortaya çıktığını ne gibi biçimde görmüş olacağız? Bu dünyanın hiçbir ülkesinde ne federal bir sistem de, ne de özerk yönetimlerin olduğu ülkelerde görülmeyen Türkiye’ye has bir yönetim biçimini açık ve net bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. Eğer başarılı olmuş olsaydık şu anda bu yeni getirilen yasayla köyleri kaldırıyoruz, ilçeleri kaldırıyoruz yani ne olduğu belli olmayan bir yönetim biçiminin ortaya çıkacağına şahit oluyoruz. Şimdi böyle olunca ister istemez eleştirilerimiz olacaktır. Bakın bu toplantılara katıldığınız her dönemde biz açıkça şunu söyledik. Valilerimizin mutlaka ve mutlaka halk tarafından seçilmesi konusunu özenle gündeme getirdik. O dönemde bu kurumları gündeme getirdiğimiz de belki de çok farklı bir şekilde algılandık ve algılanmaya da devam ediyoruz. Ama bugün çok önemli bir şekilde şunu değerlendirebiliriz ki gündeme getirdiğimiz valilerimizin halk tarafından seçilmesi olayını bu günde gerek Başbakan gerekse hükümet benimsemiş durumdadır. Eğer böyle olacaksa yerel yönetimler bağlamında daha demokratik, Avrupa yerel yönetimler bağlamında hukuksal çerçevesi bu şekilde çizilecekse bunun altına biz de imzamızı atarız. Ve demek istediğimiz şudur; Avrupa Yerel Yönetimler konusunda kendimize benzeşenleri alacağız da diğerlerini ret edeceğiz. Ama Avrupa’nın çeşitli yerel yönetimlerle ilgili kuruluşlarına katılacağız biçimindeki safı ben doğru bulmuyorum. Ya oyunda oyunun ortak özellikleri neyse aynen oynayacağız, oyuncular olarak o sahada yer alacağız. Ya da hiç birisinde yer almayacağız. Ama çok üzücü bir durumdur ki bugün açıkçası ben şunu görüyorum. Her nedense İl genel meclisleri büyük şehirlerde lav ediliyor. Ortadan kaldırılıyor. Ama hiçbir arkadaşımız basında buna değinmiyor. Görüşlerini dile getirmiyor. Acaba neden lav ediliyoruz, neden ortadan kaldırılıyoruz diye bir eleştirilerini görmedik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum” diyerek konuşmasını bitirdi. Daha sonra Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin KOCA görüş bildirmek üzere söz aldı. “ Sayın Divan, Çok Değerli Katılımcılar hepinizi selamlıyorum. Sayın Başkanımız çalışmalarımızı çok güzel açıkladılar. Bundan da gurur duyuyorum. Sağolsunlar üç yıldan beri devam eden her toplantıda veya seminerlerde gerçekten yeni bir vizyon ve güzel çalışmalar yapıldığına ben yürekten katılıyorum. Ben bu güzelliklerin yanında iki hususu dile getirmek istiyorum. Sayın Başkanımızın faaliyetlerle ilgili konusunu bir tarihçi olarak dile getirmek işitiyorum. Sınırları yirmi bir milyon kilometre kareye ulaşan Osmanlı Devleti her döneminde güzel çalışmalar yapıyorum derken en sonda büyük önder Atatürk’ün de gayretleriyle yedi yüz seksen bin kilometre karede ancak bir devlet kurabildik. Benim burada Anadolu’da yapılan faaliyetlerle ilgili bir endişem var. Avrupalılarla olan ilişkilerimizde yeterli olmayan yerel yönetimlerin direk ilişkiye girmelerini burada uzmanların çerçevesinde, uzmanların kontrolünde bu tip işlerin yapılmasını özellikle şu son konuşmadan da algılamış bulunuyorum. Bu konulara dikkat edilmesini şahsen arzu ediyorum. Yoksa diğer çalışmalar hepsi güzel şeyler. İkinci konu ben Zonguldak İl Genel Meclisi olarak Eğitim Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonunda bulunuyorum. Bu engellilerle ilgili temennilerden öteye kısmen geçilemediğini düşünerek bir çalışma başlattık. Engelliler terapi merkezi adı altında. Bugün bilimsel olarak her yerde uygulanan özellikle İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerimizde böyle çalışmaların başlatıldığını gördüm. Zonguldak ilimizde de çok kıymetli Valimiz Erol AYYILDIZ Bey’inde destekleri ile bizde çalışma başlattık. Eğer Vilayetler Hizmet Birliği olarak önümüzdeki dönem bütçenizden bizim bu merkezimize de birliğinizin katkıda bulunmasını arzu ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Bayburt İl Genel Meclis Üyesi Ömer ŞEN Bayburt ilçelerinden birine bir yurt yapılmasını talep etti. Divan Başkanı Ankara Valisi Bayburt İline 2007 yılında bir yurt, 2009 yılında da bir anaokulunun Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yapıldığını, ama yeni talep edilen yurt binasının da değerlendirileceğini ifade etti. Daha sonra Ardahan İl Genel Meclis Üyesi Zakir ÖZYILMAZ’ın vefat ettiği haberi geldi. Divan Başkanı Ankara Valisi Başsağlığı dileklerini genel kurula iletti. Isparta Valisi adına katılan İl Genel Meclis Üyesi Ahmet TURAN görüşlerini ifade etmek için söz aldı. “ Sayın Valim, Değerli Katılımcılar, Gündemimizde olan konuyla ilgili olarak bir talebim olacak. Isparta’nın Yalvaç İlçesi okullaşmada maksimum düzeydedir. Ama yurt konusunda da orta derecededir. Dolayısıyla ciddi derecede bir yurda ihtiyacımız vardır. Isparta Yalvaç İlçesine yurt yapımı konusunda Vilayetler Hizmet Birliğinin katkısını istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Divan Başkanı 2013 Mali yılı Yatırım Programını arz edildiği şekliyle Meclisin oyuna sundu. Oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 8.Maddesi olan Vilayetler Hizmet Birliğinin 2013 Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve oylanmasına geçildi. Komisyon Başkanı Kayseri İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Fikri TEKELİOĞLU, Bütçe Raporunu okumak üzere kürsüye geldi ve şunları söyledi. “Vilayetler Hizmet Birliğinin 2013 Mali yılı tetkik bütçesini arz ediyorum. Birliğin 2013 Mali yılı Teklif Bütçesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  I – BİRLİĞİN  GİDERLERİ ;

01- Genel Kamu Hizmetleri

23.340.000,00.-TL.

 

04- Ekonomik İşler ve Hizmetler

 

22.901.000,00.-TL.

 

07- Sağlık Hizmetleri

 

250.000,00.-TL.

08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

8.007.000,00.-TL.

09- Eğitim Hizmetleri

502.000,00.-TL.

 

Olmak üzere Gider Bütçesi Toplamının =  55.000.000,00.-TL. olduğu,
II - BİRLİĞİN GELİRLERİNİN ise ;

 03-Teşebbüs Mülkiyeti Gelirleri

       155.000,00.- TL.              

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

       3.000,00.- TL.            

 

05- Diğer Gelirler

 

36.836.000,00.-TL.

06-Sermaye Gelirleri

6.000,00.-TL.

Likidite Amaçlı Bankada Tutulan Nakit Para

18.000.000,00.-TL.

Olmak üzere Gelir Bütçesi Toplamının = 55.000.000,00.-TL.’ye bağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Hayırlı ve Uğurlu olması temenni dileklerimizle 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 55.000.000,00.-TL. Gider Bütçesinin de 55.000.000,00.- TL. olarak 2014 Mali yılı tahmini bütçesi 57.750.000,00.-TL, 2015 Mali yılı tahmini bütçesi 60.637.500,00.-TL. olarak tahmin edilmiştir. Bilgilerinize saygı ile sunuyorum” diyerek konuşmasına son verdi. 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili görüş bildirmek isteyen olmadığından Divan Başkanı 2013 Mali Yılı Bütçesini, Komisyonca arz edildiği şekliyle Meclisin oyuna sundu. Yapılan oylama neticesinde Bütçe oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi olan Vilayetler Hizmet Birliğinin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR’ye üye olması ve üyelik bedelinin ödenmesi konusuna geçildi. Bu konuyla ilgili bilgi vermek üzere Fahri AYKIRI kürsüye davet edildi. “Üye olmayı teklif ettiğimiz kurum Avrupa Belediyeler ve Bölgeler konseyidir. Kısaca Siyamar olarak adlandırılıyor. Birlik Ana Tüzüğümüzün 5 (i) maddesi uyarınca yerel yönetim alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olmak, il özel idarelerinin bu kuruluşlarla diğer ülke yerel yönetimleriyle ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek Birliğimizin görevleri arasında sayılmıştır.

Ayrıca Birliğimizce hazırlanan ve Mayıs 2011 ayındaki genel kurul meclis toplantısında kabul edilen 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik planımızda uluslararası arenada yerel yönetim alanında il özel idarelerini temsil etmek, uluslararası alanda kurulmuş yerel yönetim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşların yönetiminde temsilci bulundurmak Birliğimizin bu alandaki hedefleri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımız, Avrupa Birliği Bakanlığımız ve Birliğimiz arasında düzenlenen protokolle “İl Özel İdareleri Avrupa Birliğine Hazırlanıyor” projesi kapsamında Avrupa’nın en büyük yerel yönetim kuruluşu olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR ile temas kurulması sağlanmış ve birliğimiz encümen üyelerinin proje kapsamında katıldığı çalışma ziyaretlerinde diğer ilgili kuruluşların yanı sıra CEMR yetkilileriyle de görüş alışverişinde bulunmuştur. Avrupa Birliği Bakanlığımız gerek bu proje kapsamındaki görüşmelerimizde, gerekse birliğimize gelen 17 Ağustos 2012 tarih ve 3062 sayılı resmi yazılarında CEMR Üyeliğinin Vilayetler Hizmet Birliğinin uluslararası bağlantılarının arttırılması, Avrupa Birliği Ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çok taraflı proje uygulama kapasitesinin geliştirilmesine hizmet edeceğini,

Ayrıca Vilayetler Hizmet Birliğinin CEMR nezdinde temsil edilmesinin ülkemize yerel yönetimlerin Avrupa Birliği entegrasyon sürecine aktif olabilmesi açısından da yararlı olacağını ifade etmişlerdir. Ana Tüzüğümüzün Birlik Meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen 8.ci maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 74’üncü maddesine göre uluslararası teşekkül ve organizasyonlara yabancı yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleriyle benzeri kuruluşlara üye olunmasına karar vermek hükmüne haizdir. Bu çerçeve de Sayın Genel Meclisimizin CEMR’a üyelik başvurusu yapılmasına karar vermesi halinde İçişleri Bakanlığımız nezdindeki prosedürleri tamamlayarak en kısa sürede Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyine üyelik başvurusu yapılacaktır. Genel Meclisimizce CEMR kuruluşu ve yapısı hakkında kısaca meclisime bilgi arz etmek istiyorum. Avrupa’nın en büyük yerel ve bölgesel yönetim kuruluşu olan CEMR 40 farklı ülkeden yüz bin yerel ve bölgesel yönetimi temsil etmektedir. Avrupa Birliğinin yasal süreçlerini etki ederek yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeyi ve iyi uygulamaların değişimini hedeflemektedir. Enerji, çevre, istihdam, yönetişim, ulaşım, bilgi toplumu uluslar arası yerel yönetim ve eşleştirme gibi alanlarda faaliyet göstermekte ve söz konusu alanlarda aktif çalışma grupları bulunmaktadır. Temel faaliyet alanlarının yanı sıra özellikle yerel ve bölgesel yönetimlerin daha etkin yapılar içinde hareket edebilmeleri ve Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde daha fazla rol almaları amacıyla Avrupa Birliği düzeyinde yasama süreçlerine katkıda bulunabilmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. CEMR Güneydoğu Avrupa yerel Yönetim Birlikleri ağı Nalas ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarıyla yakın işbirliği içindedir. Diğer yandan CEMR özellikle şehir eşleştirme programı kapsamında çok çeşitli faaliyetler sürdürmektedir. CEMR’a üyelik kriterleri ülkede serbest şekilde mahalli seçimlerin yapılıyor olması ve Avrupa Konseyinin demokratik ilkelerinin kabul edilmesi şartıyla Ulusal Mahalli İdare Birlikleri CEMR’a üye olabilirler. Türkiye Belediyeler Birliği Haziran 2010 ayından bu yana CEMR üyesidir. Ve CEMR yönetimi ile temsil edilmektedir. İl Özel İdarelerini ulusal düzeyde temsil eden tek birlik olması sebebiyle Birliğimizin de üyelik yapma hakkı bulunmaktadır. CEMR’ın iki temel organı mevcuttur. Bu organlar politika komitesi ve yürütme bürosudur. Politika komitesi yeni üyelerin kabulü, bütçe ve yıllık çalışma programları gibi görevler üstlenmektedir. Üç yıllığına seçilen 170 üyeden oluşmuştur. Yürütme komitesi ise karar alıcı organ olup yılda iki defa toplanmaktadır. Üyelik aidatı nüfus ve milli gelir dikkate alınarak politika komitesi tarafından belirlenmektedir. Ve üç taksitte ödenmektedir. Örnek olarak Türkiye Belediyeler Birliğinden edindiğimiz bilgiye göre Türkiye Belediyeler Birliği üyelik aidatı yüz bin Euro olarak hesaplanmış ancak yapılan görüşmeler neticesinde ilk yıl için otuzbeş bin Euro, ikinci yıl için kırkaltıbin Euro olarak ödenmesi karara bağlanmıştır. Genel Kurula arz ederim” diyerek konuşmasını bitirdi.

Konuyla ilgili Kocaeli İl Genel Meclis Başkanı Ali AYAZ görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “Sayın Divan, Sayın Valilerim, İl Genel Meclisinin Çok Değerli Üye Arkadaşlarım sözlerime başlamadan evvel hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Geçen mayıs ayında burada beraber olduğumuz çok sevdiğimiz ve saydığımız bir insan Zakir ÖZYILMAZ’ın vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Çok üzüntü içindeyiz. Tabi bütün buradaki hazirunun başı sağolsun diyorum. Ardahanlıların başı sağolsun diyorum. Ve Kederli ailesine de sabırlar diliyorum. Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli Hazirun, şimdi bu Avrupa Parlamenterler Meclisine tabi ki icap ederse genel kurul tasvip ediyorsa ortak olunsun ancak ben Sayın Valimin konuşmasında burada Vilayetler Hizmet Birliğinin çeşitli üyelerinin bu genel kurula ve oraya ziyaret ettiğini duymuş bulunuyorum. Bu yalnız encümene mi? matuf ya da diğer arkadaşlarımızdan da giden var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Diğer taraftan şimdi Gölbaşında istimlak edilecek ve yahut da alınacak bir yerimiz var ben bunu şahsen bütün kalbimle destekliyorum. 48 oda var burada. Biz bir araya gelip burada bir genel kurul dahi yapamıyoruz. Yarın 52 ile düşebilir. Ancak şimdi o 29 ilin içinde ben de varım ama bizim buraya gelmeyeceğimiz anlamına gelmez. Çünkü biz burada bunun devamını diliyoruz. Gölbaşı tesisi bizim yüz akımızdır. Bu yerin mutlaka alınmasını talep ediyorum. Ve şöyle bir önerim var. Bu Avrupa Parlamenterler Meclisine eğer ki meclis üyesi gönderilecek ise içimizde bir tane tarihi eser var Tahsin BAYRAMOĞLU Erzurum İl Genel Meclis Üyesi ben onun gitmesini teklif ediyorum. Teşekkür ediyorum. Diğer taraftan arkadaşlarımız işte benim vilayetimde şu eksik benim vilayetim de bu eksik herkes şimdi bunu söylüyor hepimizin vilayetinde bir sürü eksik var. Ben Sayın Valim Ankara Valisi olunca daha önce bir öneri vermiştim. Bu öneride Vilayetler Hizmet Birliğine gönderilen paraların % 0.50’ye düşürülmesini istemiştim. Şimdi buranın bir statüsü var. Efendim benim yolum eksik, benim eksiklerim var bir şey yapılacaksa bütün vilayetlere yapılır. Biz burada daha önce encümende iken karar aldık. Her vilayete birer tane yurt, her vilayete birer tane anaokulu yapılması için ama o günün şartları bugünkü şartlara geldi. Ama biz Belediyeler Birliği gibi sözümüzü geçiremedik en sonunda 29 vilayet tabi ki böyle özel idarelerin kaldırılması gündeme geldi. Bundan sonra buradaki devam eden arkadaşları sadece zaman zaman gelip buradaki bütün arkadaşları kalbimizle destekliyoruz. Ama birliğin devamından yanayız. Hepinize teşekkürler ediyor saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Diyarbakır İl Genel Meclis Üyesi Hasan ESEN görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “Sayın Başkan, Değerli İl Genel Meclis Başkanları ve Değerli İl Genel Meclisi Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. CEMR ile ilgili bir teklifte bulunmak istiyorum. Yani burada Avrupa Belediyeler Birliği Konseyine bir üyeliğimiz vardır. Bunun yanında dünya çölleşmeye doğru gidiyor. Ben Dünya Belediyeler Birliği de olmasını temenni ediyorum. Çünkü neden hep Avrupa diyoruz. Yani burada Avrupa ülkelerini ele alıyoruz. Diğer ülkeleri de göz ardı ediyoruz. Dünya Belediyeler Birliğinin de kurulmasını öneriyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Çorum Valisi Sabri BAŞKÖK görüşlerini ifade etmek üzere bir konuşma yaptı. “Sayın Divan, Değerli Valilerim, Genel Meclislerimizin Değerli Başkanları ve Üyeleri bu gündem maddesi ile ilgili ben de bir kanaatimi ifade etmek istiyorum. Malumunuz 22 ve 23 Kasım’da yani bu ay içerisinde Türk İdareciler Derneği 20 ülke katılımcıları ile beraber 70 delegasyonda İstanbul ilinde Sayın Valimizde katıldılar ve bir toplantı yapıldı. Ben yeni görevim münasebetiyle Çorum iline gitmeden önce Türk İdareciler Derneği yönetim kurulu üyesiydim. İkinci döneme davam ediyordum. Dolayısıyla yeni görev sebebiyle istifa ettim. Bunu şunun için zikrediyorum. Türk İdareciler Derneği Avrupa Mülki İdare Amirleri Derneğinin üyesidir. Başkanımız Sayın Saffet Arıkan BEDÜK ise Avrupa Mülki İdare Amirleri Derneğinin Yönetim Kurulu üyesidir. Burada 27 ülke temsil ediliyor. Biz bu düşünceden hareketle şöyle bir proje geliştirmiştik. Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile devlet taşra temsilcileri toplantısı İstanbul’da yapıldı. Buradaki amacımız bu coğrafyadaki ülkede görev yapan devlet taşra temsilcisi diyeceğimiz bu ifade biraz bizim kulağımızı tırmalıyor olabilir çünkü ülkelerin yönetim şekline göre bazen Valiler var bazen Belediye Başkanları var onun için devlet taşra temsilcileri ifadesini kullandım. Bir organizasyon yapalım. Avrupa Mülki İdare Amirleri organizasyonuna benzer bir organizasyonu ülkemiz merkezli olarak biz bu coğrafya içerisinde yapalım arzu ettik. İstanbul’daki toplantı bunun altyapısının gerçekleştirilmesi toplantısıydı ve çok verimli geçti. Sayın Başbakanımız geliyordu ben birinci gün katılabildim. Arkadaşlardan dönüşüme aldım. Varılan mutabakat üye olarak katılmayı düşünen ülkeler kendi ülkelerinde yasal mevzuatlarını hazırlasınlar ve ondan sonra bu birlikteliği kuralım oldu. Buradan şuraya geliyorum bu tür organizasyonlara katılalım Türkiye Belediyeler Birliği mi yapar? Veya Vilayetler Hizmet Birliği mi yapar? Ama ben bunu Vilayetler Hizmet Birliğinin daha iyi yapabileceğine inanıyorum. Eğer yeni kanun çıktıktan sonra malumunuz belediyelerin birliğe katılması meclis kararlarıyla oluyor. Belki Büyükşehir Belediyeleri de Vilayetler Hizmet Birliğine katılabilir. Sayın Başkanımız bunu ifade etti. Ancak buradan şuraya geliyorum. Biz bu yönetime katılalım hatta katılmakla kalmayalım biraz önceki söylediğimiz coğrafyadaki belediyeler ya da varsa Vilayetler Hizmet Birliğine uygun teşkilatlarla ilgili şimdiden Türkiye Merkezi Organizasyonlar yapmayı da hedefleyelim diyorum. Teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. Yalova İl Genel Meclis Üyesi İbrahim AKAY görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “Sayın Valim, Yalova Termal Kaplıcalarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin küçük çaplı bir oteli var. Sanıyorum bunu 2012 yılı itibariyle kapatacaklardı. Vilayetler Hizmet Birliği olarak biz orayı tahsis alabilir miyiz? Bu konuda bir çalışma yapabilir miyiz? ” diyerek sözlerini tamamladı. Divan Başkanı bu konuyu meclis genel sekreteriyle görüşeceğini ifade etti. Divan Başkanı Vilayetler Hizmet Birliğinin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR’ye üye olması ve üyelik bedelinin ödenmesi hususunu oylamaya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 10. Maddesi olan Birliğimizin ortağı olduğu Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinin arttırılması hususunda Birliğimiz hissesine tekabül eden payın ödenmesi konusuna geçildi. Konuyla ilgili bilgi vermek üzere Genel Sekreter Fahri AYKIRI kürsüye davet edildi. “Sayın Divan, Sayın Genel Kurul Vilayetler Hizmet Birliğine ait olan Vilayet Evleri ve Dinlenme Tesislerinin işletmesi Birliğimizin de ortağı olduğu Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Şirketimizin sermayesi Birliğimiz ile beraber Mersin ve Bursa Mahalli İdareler Birliği ile İstanbul, Bolu, Erzurum, Ankara, Çankırı olmak üzere 5 İl Özel İdaresinin hisselerine düşen paylardan oluşmaktadır. Şirketimiz adına tesislerimizde görev yapan personelin ücretleri, elektrik, su, yakıt vb. giderleri kendi bütçelerinden karşılanmaktadır. Bu nedenle, kar amacı gütmeyen işletmelerimizin bütçelerinin her yıl şirket merkez hesabından takviye edilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece 2012 yılı vilayet evlerindeki personel sayısı 174 adet olup, ödediğimiz personel gideri 10.000.000,00 TL.dir. Ayrıca aldığımız Vilayetler Hizmet Birliği Encümen Kararıyla da belli bir süredir bu tesislere yapılacak olan her türlü tefriş ve malzeme alımı şirketin kendi bütçesinden yapılmaktadır. Bu nedenle, Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.nin sermayesinin arttırılarak 30.000.000,00.- TL.’den 60.000.000,00.- TL.’ye çıkartılabilmesi için Birliğimiz hissesine tekabül eden 116.000 adet hisse karşılığı olan 29.000.000,00.-TL.’nin Birliğimiz bütçesinden ödenmesi, bu tutardan 10.000.000,00.-TL.nin Birliğimizin 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinden şirket hesaplarına aktarılması, ancak şirket bütçesinin personel maaşlarını karşılayamayacak durumda olması nedeniyle; 2013 Mali Yılı bütçesinden gönderilecek 10.000.000,00.-TL sermaye artışından mahsup edilmek üzere 1.500.000,00-TL’nin avans ve kredi olarak Birliğimizin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinden şirket hesaplarına ödenmesine ve geriye kalan 19.000.000,00.-TL’nin Birliğimizin 2014 ve 2015 Mali Yılları bütçelerinden şirket hesaplarına ödenmesi hususunu takdirlerinize arz ederim” diyerek sözlerini bitirdi. Divan Başkanı Ankara Valisi konu ile ilgili görüş beyan etmek isteyen olup olmadığını sordu. Konu ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Fahri BİÇER söz aldı. “Sayın Divan, Değerli Vilayetler Hizmet Birliği Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu gündem maddesiyle ilgili olarak şunları ifade etmek istiyorum. Bütün birlik üyelerimizin de malumu olduğu üzere Birliğimiz ile Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş. iç içe girmiş bir yapılanma şeklindedir. Ve şirketimiz her yıl zarar etmektedir. Bu zararlarda sermaye artışlarıyla Birlik tarafından karşılanmaktadır. Bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Hele hele bu Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra Vilayetler Hizmet Birliğinin gelirlerinin de düşmesi dikkate alınınca bu yapının sürdürülebilir imkanının kalmadığı ortaya çıkmıştır. Ben şunu beklerdim ki bu yapının düzeltilebilmesi için teklifleri içerecek şekilde bir sermaye artışının talep edilmesini beklerdim. Bununla ilgili dileklerimizi de aslında ifade etmiştik. Fakat bununla ilgili bir gelişme olmadı. Ben kendi şahsım adına bu yapının sürdürülebilir olmadığını ve Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.nin yapısının düzeltilmesiyle ilgili bir teklifle birlikte sermaye artışının olağanüstü bir genel kurulla veya bundan sonraki genel kurulda değerlendirilmesini teklif ediyorum ve de red oyu kullanacağımı ifade ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Kütahya İl Genel Meclis Üyesi Musa YILMAZ görüşlerini ifade etmek üzere söz aldı. “Bütün Hazirun’u Saygıyla Selamlıyorum. Sayın Valim, Sayın Başkanım, Başlangıçta sizin Başkanlığa geçtiğiniz anda gerçekten bir takım girişimleriniz oldu ve sizin bizi ikna eden konuşmalarınız ve taahhütleriniz neticesinde belli bir zaman verilmesinin doğru olduğunu gördük. Bunun olumlu yanlarını da gördük. Birlik bir takım olumlu işlere imza attığı gibi bunun Birliğin bir başarısızlığı olarak sizin de başında bulunduğunuz bir yönetimin başta taahhüt ettiklerinizle çok uyuşmadığını düşünüyorum. Yani yıllık bu artışın yapılmasının bunun çok büyük bir külfet olduğunu hele hele bu yasadan sonra da bizi büyük bir sıkıntıya düşüreceğini düşünüyorum ve bende bu konuda olumsuz düşünüyorum. Birliğin bu sermaye artışına arkadaşlarımın da karşı çıkmasını diliyorum. Düşüncem budur teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı. Bunun üzerine Divan Başkanı Ankara Valisi konu hakkında değerlendirme yaptı. “Şimdi hiç kuşku yoktur ki Vilayetler Hizmet Birliği Türkiye’de adını sayabileceğimiz özel nitelikli olan işadamlarının bir şirketi biçiminde değildir. Vilayetler Hizmet Birliğinin kamu niteliği taşıyan bir yapısı var. Yani Kireçburnu Vilayetler Evinde geceliği elli lira verirken hemen üç yüz metre yanında Tarabya’daki otelde beşyüzseksen liraya kalınıyor ise ve de bundan herkes yararlanıyorsa bunu bir kez daha değerlendirmek gerekir. Ve bu şirket sanki otuz yıldan beri kar ediyor da bugün etmiyor gibi bir anlayışı da kabul etmek mümkün değildir. Kurulduğu yıldan beri işte Sayın Muzaffer ECEMİŞ Bey burada, bende yirmi yıl önce encümenlerde görev aldım üç aşağı beş yukarı belirli zaman dilim içerisinde bu tür sermaye artışları bazen Vilayetler Hizmet Birliğinden şirkete, bazen de şirketten Vilayetler Hizmet Birliğine aktarılıyor. Kaldı ki bu yapı şimdi bugün yapılan bir uygulama da değil. Yani otuz yıldan beri gerçekleştirilen bir uygulamadır. Arkadaşlarımızın yani hepimiz için söylüyorum gelip burada yirmi liraya yemek yiyip bu tesis neden zarar ediyor demiş olmak vicdanla bağdaşmaz. Ve uzun bir süredir de bütün arkadaşları çalıştırıyorum. Türkiye’de otellerde Ankara’da, İstanbul’da geceleme, yemek fiyatları, personel hareketleri tek tek incelettim. Şimdi öğleden sonra encümene ve şirket yönetimine tekrar bunları getireceğiz. Ve de bu uygulamayı yapalım. Ve de şimdi encümende bunları tartışacağız. Fakat Sevgili Arkadaşlar yeni yasa çıkana kadar 2015 yılına kadar bu sistem yürüyecek mi? yürümeyecek mi? buna karar vermek gerekiyor. Sonra beni asıl hayrete düşüren şey özel idarelerin içerisinde yıllarca görev alıp da şimdi derhal saf değiştirerek iyi ki belediyelere dönüyoruz demeyi de çok yadırgadım. Bunları il genel meclisi üyeleri ve başkanlarının söylemelerinden dolayı da hayretler içinde kaldığımı söylemeliyim. Sonuç itibariyle valiler işin uygulayıcısıyız. Ama organların içerisinde görev yapan genel meclis üyeleri ve genel meclis başkanlarının ne güzel oldu da büyükşehirlere yönleniyoruz diye burada bu şekilde konuşmanızı da hakikaten yadırgadığımı söylemek isterim. Bana göre bayrağın teslimine kadar olan süreçte bu sorumluluğu yüklenen bu çatı altına giren herkesin, özel idarelerin ve Vilayetler Hizmet Birliğinin hak ve menfaatlerini sorumluluk anlayışı içinde götürmesi gerekir. Ne oluyor? Gümrükten mal kaçırır gibi davranışlar niye? Bu heyet 2015 yılına kadar yasa kesinleşirse mevcudiyetini zaten devam ettiriyor. Dolayısıyla bu sistemi nasıl yürüteceksiniz? Bizim Vilayetler Hizmet Birliğinin kar payı dağıtan bir yapısı yok ki yaralananları, dengeyi sağlayan hiç kuşku yoktur ki Beykoz lokantasının fiyatıyla buradaki fiyatı yan yana koyamazsınız. Bunu isterseniz bir deneyelim. Yasanın özünde yani 5355 sayılı Yasada ve Tüzüğümüzün içerisinde kar amacını gütmeyen iyi yönetim anlayışını, iyi uygulamaları esas alan bir anlayış vardır. Bende geldiğimden beri ikinci yılı idrak ediyorum. Büyük bir gayretle çalışıyorum. Bakın bu süre içerisinde Avrupa ile entegrasyon biraz önce söyledim. Dergi çıkarma, personel hareketini yeniden gözden geçirme, binaların tamamını yeniden elden geçirme Arkadaşlar otuz yılın hesabını da buradaki yönetime sormuş olmak vicdanla da bağdaşmaz. Ama asıl yadırgadığım şey sonuna kadar özel idarelerin hukukunu koruması gereken kişilerin birden bire saf değiştirerek belediyelerin hanesine geçmiş olmasını da fevkalade yadırgadığımı da bir kez daha söylemek isterim” diyerek konuşmasını bitirdi. Daha sonra konu ile ilgili görüş bildirmek üzere Bartın İl Genel Meclis Üyesi Recep KANTARCIOĞLU söz aldı. “Sayın Divan, Çok Değerli Hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim sanıyorum yapılan bu eleştiriler sizlere değil ama gördüğüm kadarıyla Vilayetler Hizmet Birliği kurulduğundan bu tarafa her yıl görev kararı almış. Şu bir gerçektir. Bir şirket 35 yıldır zarar etmiş. Hiç kimse kar etsin demiyor ama neden zarar ediyor. Yani Vilayetler Hizmet Birliği ile Belediyeler Birliği arasındaki yarışa dikkat edin. Maalesef kaybettik. Eleştiriler size değil sayın valim yönetim biçimine eleştiriler var. Yani kar amaçlı olmayabilir ama niçin zarar ediyor? Zamanında şirketin yapmış olduğu alımların çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Maalesef biz bu duruma geldi. Teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerini tamamladı. Sonra Kocaeli İl Genel Meclis Üyesi Ali AYAZ görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “ Sayın Valilerim, İl Genel Meclisinin Çok Değerli Üyeleri, Değerli arkadaşlar aşağı yukarı dokuz yıldan beri Vilayetler hizmet Birliği üyesiyim. Ben bu şirketin kar ettiğini hiç görmedim. Şirketin içinde de encümen üyeliği yaptım. Ancak Gölbaşı yeni açıldığı zaman Gölbaşı’nda bir fiyat tarifesi vardı. İl önce Sayın Valilerimiz olmak üzere herkes o fiyatlara isyan etti. Encümene geldi bu fiyatlar düşürüldü. Bugün Abdulkadir Aksu Tesislerinde yirmi beş liraya kalıyoruz. Türkiye’deki bütün il genel meclis üyeleri bu tesislerden yararlanıyor. Şimdi burada esasında sermaye artırımı bunun matematik olarak hesabı nedir bunları oturur konuşuruz. Ancak eğer ki bu tesisleri kapatacağız mı? çalıştıracağız mı? onu konuşmamız lazım. Çalıştırılacak ise bunun formülü bellidir. Ben encümende üç dönem görev yaptım. Yaz aylarında zaman zaman Gölbaşı’nın kar ettiğini gördük. Bazıları da zarardan kurtuldu. Bunun hesabını kitabını iyi yapalım, iyi tetkik edelim ondan sonra bir karara varalım. Ben bu düşüncedeyim teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerini tamamladı. Erzurum İl Genel Meclis Üyesi Tahsin BAYRAMOĞLU görüşlerini bildirmek üzere söz aldı. “Sayın Valim ben bu Birliğin kurucu üyelerindenim. 1984 yılından beri bu şirketin de kurucu üyesiyim. Biz şirketi kurduğumuz zaman ilk seneler tabi ki zarar ediyordu. Biz o zaman bu zararları tesis tam faaliyete geçtikten sonra işletme şeklini özel sektör prensiplerine uygun şekilde gelire gönderilecek şekilde hareket edeceğiz. Eski arkadaşlar bilir biz burada bir genel müdür atadığımız zaman Ankara gibi böyle bir nezih yerin zarar etmesi hem valilerimiz için ayıp hem de Türkiye’de ki 67 ili temsil eden buranın üyeleri için ayıptır. Öyle bir şey yapalım ki burası hem yürüsün hem de kar etsin. Şimdi Sayın Valim özür diliyorum sizin bütün çalışmalarınızı gayretlerinizi taktirle karşılıyorum. Ama bir müessese otuz sene zarar ediyorsa buna bir çare araması lazım. Yani zarar etmeyecek şekilde özelleştireceğiz. Bu zararları ben şahsen kabul edemiyorum. Saygılar sunuyorum” diyerek bitirdi.

Divan Başkanı Ankara Valisi gündemin 10. Maddesi olan Birliğimizin ortağı olduğu Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.nin sermayesinin arttırılması hususunda Birliğimiz hissesine tekabül eden payın ödenmesi konusunu oylamaya sundu. Oylama sonucu sermaye artırımı kabul edilmedi. Gündemin 11. Maddesi olan kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşmesinin yenilenmesi ve verilecek ücretin tespiti hususunun görüşülmesine geçildi. Konu ile ilgili bilgi vermek üzere Genel Sekreter Fahri AYKIRI kürsüye davet edildi ve şunları ifade etti. “Birliğimiz norm kadrolarında mevcut bulunan Tekniker kadrosunda, 01.06.2007 tarihinden itibaren 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Kanun hükmü gereğince sözleşmeler bir yıllık olup her yıl sözleşmenin yenilenmesi gerekmektedir. Sözleşmeli personele verilecek ücretin, Maliye Bakanlığınca Ocak ayı içerisinde yayımlanan genelge ile açıklanan taban ücreti geçmemesi gerektiğinden; Ocak ayı Meclis toplantısında taban ve tavan ücret dikkate alınarak belirlenmesi mecburidir. Ancak Birlik Meclisimiz yılda iki kere olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında toplandığından bu husustaki karar Kasım ayı toplantımızda alınmaktadır. Sözleşmeli personel ücretine 2012 yılı ikinci yarısında almış olduğu net ücret üzerinden devlet memurlarına 2013 yılı Ocak ayında uygulanacak artış oranında zam yapılarak (Yapılan toplu sözleşme ile bu oran %3 olarak belirlenmiştir.) Birliğimizin 7.derece Tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak görev yapan önlisans mezunu Derya KELEŞ’in 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesinin yenilenmesi, aylık net 1.871,00-TL. ücret ödenmesi, Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.01.2012 tarihli ve 184 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” genelgesi gereğince; “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli”nde hizmeti ve mezuniyet durumuna denk gelen %85 oranının en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarında adı geçene ek ödeme verilmesi, ancak Meclisimizce belirlenen ücretin sözleşmeli çalıştırılacak personel için Maliye Bakanlığınca 2013 yılı Ocak ayında açıklanacak olan ücret tablosundaki tavan ücreti geçmesi halinde Bakanlıkça belirlenen tavan ücretin uygulanması hususunu takdirlerinize arz ederim” diyerek bitirdi. Divan Başkanı sözleşmeli personelin sözleşme yenilenmesi ve ücretlerinin tespiti hususunu oylamaya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 12. Maddesi olan Dilek ve Temenniler bölümünde görüş bildirmek isteyen üye çıkmadığından, Divan Başkanı Ankara Valisi ve Vilayetler Hizmet Birliği Başkanı Alâaddin YÜKSEL üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek Vilayetler Hizmet Birliğinin 35.Olağan Genel Meclis Toplantısını sona erdirdi. 29.11.2012

 

BİRLİK MECLİS                                      KATİP                                        KATİP

BAŞKANI

Alâaddin YÜKSEL                                İbrahim CANPOLAT                 Ali Rıza SANCAKTUTAN
Ankara Valisi                                       Düzce İl Gen. Mec.Ü                  Rize  İl Gen. Mec. Ü.
Birlik Başkanı