MUHTEREM İNCE
VALİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BAŞKANI

Özgeçmiş

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANA TÜZÜĞÜ
09.06.2014 tarihinde yapılan 38. Genel Meclis Toplantısında görüşülerek, değişiklik yapılması kabul edilen ve İçişleri Bakanı tarafından 01.07.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Vilayetler Hizmet Birliği Ana Tüzüğünün son şekli ektedir.

İL öZEL İDARELERİ SULAMA , YOL VE KÖPRÜ YAPIMI EĞİTİM SEMİNERİ...

Vilayetler Hizmet Birliği Sürekli Eğitim Merkezi (VİBEM) tarafından İl Özel İdareleri Sulama , Yol ve Köprü Eğitim Semineri 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı Vilayetlerevi'nde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.

İL ÖZEL İDARELERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MEVZUATI EĞİTİM SEMİNERİ...

Vilayetler Hizmet Birliği Sürekli Eğitim Merkezi (VİBEM) tarafından İl Özel İdareleri Yenilenebilir Eneji Kaynakları Mevzuatı 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya İlinde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.