MUHTEREM İNCE
VALİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BAŞKANI

Özgeçmiş

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANA TÜZÜĞÜ
09.06.2014 tarihinde yapılan 38. Genel Meclis Toplantısında görüşülerek, değişiklik yapılması kabul edilen ve İçişleri Bakanı tarafından 01.07.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Vilayetler Hizmet Birliği Ana Tüzüğünün son şekli ektedir.

İL GENEL MECLİSİ - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU EĞİTİM SEMİNERİ...

Vilayetler Hizmet Birliği Sürekli Eğitim Merkezi (VİBEM) tarafından İl Genel Meclisi-Çevre Ve Sağlık Komisyonu Eğitim Semineri 10-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya İlinde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.

İL GENEL MECLİSİ - PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU EĞİTİM SEMİNERİ...

Vilayetler Hizmet Birliği Sürekli Eğitim Merkezi (VİBEM) tarafından İl Genel Meclisi-Plan Ve Bütçe Komisyonu Eğitim Semineri 10-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya İlinde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.