MUHTEREM İNCE
VALİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BAŞKANI

Özgeçmiş

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANA TÜZÜĞÜ
09.06.2014 tarihinde yapılan 38. Genel Meclis Toplantısında görüşülerek, değişiklik yapılması kabul edilen ve İçişleri Bakanı tarafından 01.07.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Vilayetler Hizmet Birliği Ana Tüzüğünün son şekli ektedir.

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ 43. OLAĞAN GENEL MECLİS TOPLANTISI...

Vilayetler Hizmet Birliği’nin 43. Olağan Birlik Meclisi, 29 KASIM 2016 tarihinde Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi Tesislerinde üye İllerin Valileri, İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerinin katılımı ile toplandı.

İL ÖZEL İDARELERİ TEKNİK İNCELEME ZİYARETİ

Vilayetler Hizmet Birliği Sürekli Eğitim Merkezi (VİBEM) tarafından İl Özel İdareleri Teknik İnceleme Ziyareti 19-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Afyon İlinde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.