MÜKERREM ÜNLÜER
VALİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BAŞKANI

Özgeçmiş

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANA TÜZÜĞÜ
09.06.2014 tarihinde yapılan 38. Genel Meclis Toplantısında görüşülerek, değişiklik yapılması kabul edilen ve İçişleri Bakanı tarafından 01.07.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Vilayetler Hizmet Birliği Ana Tüzüğünün son şekli ektedir.

İL GENEL MECLİSİ DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLARI EĞİTİM SEMİNERİ...

VİBEM tarafından Vilayetler Hizmet Birliği İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Başkanları Eğitim Semineri 27-30 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.

İLÖZEL İDARELERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI EĞİTİM SEMİNERİ...

VİBEM tarafından Vilayetler Hizmet Birliği İl Özel İdareleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Semineri 27-30 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde düzenlenmiştir.Sunumları, Vibem Başlığı Altında Eğitim Dökümanları Bölümünden İndirebilirsiniz.