Tarihçe

                                                                               VİLAYETLER BİRLİĞİ TARİHÇESİ
KURULUŞU
Merkezi Ankara'da bulunan Vilayetler Hizmet Birliği, 1580 sayılı Belediye Kanunun 133 ve 148'nci maddeleri hükümleri uyarınca 31.12.1985 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile kurulmuştur. Vilayetler Hizmet Birliği 26.05.2005 tarihinde kabul edilip 11.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile tüm Özel İdareleri temsil eden Ülke Düzeyinde Tek Birlik olma hakkını kazanmıştır. Vilayetler Hizmet Birliği ilk kuruluşunda İçişleri Bakanlığının oluru ile kurulduğundan, Anayasa hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararı gerektiği Sayıştay Başkanlığınca belirtilmesi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli işlemler başlatılarak 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulu Kararı da alınmıştır.
6360 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, halen mevcudiyetini devam ettiren 51 İl Özel İdaresi Birliğin üyesi durumundadır.29 Kasım 2017 tarihinde yapılan 45. Olağan Birlik Meclisi toplantısında Birliğin adının “Vilayetler Birliği” olarak değiştirilmesi kabul edilmiş, değişiklik kararı  İçişleri Bakanlığı tarafından 26.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.18.10.2018 tarihli 7144 sayılı kanunla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları da aynı hak ,yetki ve yükümlülüklerle vilayetler birliğine üye olmuşlardır.
BİRLİĞİN AMACI ve FAALİYET KONULARI
Birlik ilk kuruluşunda düzenlenen Ana Tüzük ile şu görevleri üstlenmiştir. Üyelerimizin imkan ve faaliyetlerini birleştirmek suretiyle bu idarelere mevzuatta verilmiş olan görevleri yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak; Bu amacı gerçekleştirmek için, Üyelerimizin mevzuatla görev olarak verilmiş konularda her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Birlik ayrıca; illerde eğitim ve moral amaçlı Vilayetler Evi adıyla tesisler kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, ortaklaşa kullanır. Her dereceli okul öğrencileri için yurtlar yapar, yaptırır, kiralar, işletir, işlettirir veya ortaklaşa kullanır. Ekonomik ve turistik amaçlı tesisler yapar, yaptırır, işletir, işlettirir, şirketler kurar ve bu konuda gerektiğinde merkezi idare ile işbirliği yapar. Birlik 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 20'nci maddesi gereğince Ülke Düzeyinde Birlik olması nedeniyle yeni görevler üstlenmiştir: Bu doğrultuda Birlik ana tüzüğü yenilenerek günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle; mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi, mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla, mahalli idarelere rehberlik etmek, yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek konularında da faaliyette bulunabilir.
BİRLİĞİN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLER
• İstanbul ve Ankara illerinde üniversitelere yakın semtlerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin barınması amacıyla Birliğimiz tarafından işletilen öğrenci yurtları, imzalanan bir protokolle Birliğimize kontenjan ayrılması şartıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir.
• Bakanlığımızın emir ve istekleri üzerine (e) Devlet Projesi kapsamında (e) Bakanlık Projesi Birliğimize İl Özel İdarelerinden aktarılan ek %1 paylarla gerçekleştirilmiş, Bu projenin tüm çalışmaları Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Projeye ait ihaleler Birlik Encümeninin vermiş olduğu yetkiyle yine Bilgi İşlem Dairesince yapılarak elektronik ortamda yazılıma geçilmiştir.
• İlk ve orta öğretim çağındaki çocuklarımızın okulla buluşmalarını sağlamak amacıyla Birliğimiz tarafından bütün illerimizde ortaöğretim öğrenci yurtları yaptırılmıştır. 
• İllerimizin anaokulu ihtiyacını karşılamak amacıyla Birliğimiz tarafından bütün illerimizde anaokulları yaptırılmıştır.
• 2012 yılından itibaren bazı illerimizdeki kültür varlıklarımızın korunmasına ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına maddi destek sağlanmıştır. 
• 2012 yılında projesine başlanan Çanakkale Geçilmez Kültür Merkezi Birliğimiz tarafından yaptırılmıştır. 
• 2008 yılında kurulan Sürekli Eğitim (VİBEM) tarafından, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İ.G.M. Zorunlu İhtisas Komisyon Başkanları ile İl Özel İdarelerinin Genel Sekreter, Şube Müdürü, Avukat, Mühendis ve Uzmanlardan oluşan atanmış personeline görevleriyle ilgili alanlarda eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Seminer düzenlenen konular; imar-bayındırlık, işyeri ruhsatları, denetim, kamu ihale mevzuatı, mali hizmetler, plan-bütçe, çevre, enerji, sağlık, tarım, insan kaynakları, Avrupa Birliği programları ve kişisel gelişim gibi geniş bir yelpazeyi kapsamıştır. 
Vilayetler Birliği'nin yatırımları ve çalışmaları üye İl Özel İdarelerinin katılımları ve destekleriyle artarak devam edecektir.
BİRLİĞE AİT TESİSLER
1986 yılında kurulan ve hisselerinin tamamı Birliğimize ait olan Vilayetler Turizm Ticaret A.Ş. tarafından işletilen tesislerimiz şunlardır:
1) VALİ GALİP DEMİREL ANKARA VİLAYETLER EVİ( VE HOTELS GÖLBAŞI)
Mülkiyeti Vilayetler Birliği’ne, işletmesi Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş.’ne ait olan, 1986 yılında hizmete açılan Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi başta mensuplar olmak üzere tüm halka hizmet vermektedir. Toplam 47 oda kapasiteli olan tesisin 44 odası standart  3 odası özel süit odadır. Otelin fiyatları mensup, kamu ve özel sektör iş alanlarına göre ücretlendirilmekte olup fiyat değişiklikleri ve tutarları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Tesiste düğün, nişan, kokteyl, iş toplantıları v.b. organizasyonlar yapılabilmektedir; Angora salonu; Düğün organizasyonlarında maksimum 450 kişilik, minimum 200 kişilik yuvarlak masa ve 900 kişilik kokteyl düzenleri kapasitelerine sahiptir. Anadolu salonu; düğün organizasyonlarında maksimum 450, minimum 200 kişilik yuvarlak masa ve 900 kişilik kokteyl düzenleri kapasitelerine sahiptir. Salonların tamamı göl manzaralıdır. Havuz başı; yemekli davetlerde maksimum 1500, kokteyl davetlerde ise 2000 kişiye hizmet vermektedir. 2013 yılında 250 kişilik yeni teras restoran oluşturulmuş, mescit binası eklenmiş, havuz alanı ve depolar oluşturulmuş, havuz mutfağı yeniden yapılmıştır. Yeni projeler ile tesisin kapasitesi arttırılmış olup, misafirlere daha kaliteli hizmet, çalışan personele de daha huzurlu ortamda çalışma imkânı sağlanmıştır. Tesiste hafta sonları açık büfe kahvaltı hizmeti verilmektedir.
2) İSTANBUL VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS BOĞAZİÇİ)
Mülkiyeti Vilayetler Birliği’ne, işletmesi Vilayetler Turizm Ve Ticaret A.Ş’ ne ait olan tesiste 1989 yılından bu yana başta mensuplar olmak üzere tüm halka konaklama ve restoran hizmeti verilmektedir. Vilayetler Birliği’nce tesis, tadilat amacıyla kısmi süreli olarak Mart 2011-Ekim 2012 döneminde hizmete kapatılmıştır. Restorasyon sonrası tamamen yenilenen tesis kaliteli ve üstün hizmet anlayışının yanında, modern kadrosu ve işletme felsefesiyle İstanbul’da işletmecilik bakımından, yeni bir tarz kazandırarak farklılığını ortaya koymaktadır. Boğazın Karadeniz ile birleştiği noktada muhteşem manzarası ile 3 suit 1 balayı odası ve 34 standart oda olmak üzere toplam 82 yatak kapasitesiyle konukları ağırlamaktadır. Otelin fiyatları mensup, kamu ve özel sektör iş alanlarına göre ücretlendirilmekte olup fiyat değişiklikleri ve tutarları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Tesiste konaklama hizmetinin yanı sıra toplu yemek ve alakart hizmeti de verilmektedir. Teras restoranda, alakart 120, toplu yemeklerde 250 kokteyl organizasyonlarında ise 400 kişi ağırlanmaktadır. Mavi salon alakart 75, toplu yemeklerde 150, kokteyl organizasyonlarında ise 250 kişi kapasitedir. Boğaz cafe kapalı bölümünde 30, açık alanda ise 200 kişiye hizmet verilmektedir. Mavi salon 120 kişilik tiyatro, 60 kişilik sınıf ve 40 kişilik U düzendedir; Ayrıca lalezar salonumuzda özel yemek ve toplantı düzeninde 14 kişi ağırlanabilmektedir. Tesisin yan tarafında bulunan, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler ve Emlak Daire Başkanlığı mülkiyetindeki “Küçük Ev” olarak adlandırılan yer için 11.04.2011 tarihinde kira sözleşmesi yapılmış, 2013 yılı içerisinde de iç tefrişatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 
3) İZMİR VİLAYETLER EVİ (VE  HOTELS KARŞIYAKA)
Mülkiyeti Vilayetler Birliği’ne, işletmesi Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş’ ne ait olan tesiste otel, konaklama ve restoran hizmeti verilmektedir. İzmir Vilayetler Evi, gerek iş gerekse tatil amaçlı gelen misafirlerini, sunduğu hizmet, kalitesi ve konumu itibariyle memnun etmektedir. Her türlü rahatlığın düşünüldüğü 23 oda 59 yatak kapasiteli single ve double odalarda konaklama yapılabilmektedir. Otelin fiyatları mensup, kamu ve özel sektör iş alanlarına göre ücretlendirilmekte olup fiyat değişiklikleri ve tutarları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Ayrıca 270 kişilik Körfez Restoran’da kahvaltı ve akşam yemekleri verilmektedir. 200 kişilik Palmiye Salonu, düğün ve özel toplantılar için 300 kişilik Flamingo Salonu, kokteyller ve nikâh organizasyonları için 500 kişilik kapasitesi ile Köşk Bahçe ve 300 kişilik Lobi’de hizmet vermektedir. 
4) MERKEZ VİLAYETLER EVİ (VE HOTELS  ANITTEPE)
Mülkiyeti Vilayetler Birliği’ne, işletmesi Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş’ ne ait tesis 2010 yılı Eylül ayında hizmete açılmış olup, tadilat amacıyla kısmi süreli olarak Kasım 2015 – Aralık 2016 döneminde hizmete kapatılmıştır. Merkez Vilayetler Evi’nde konaklama hizmeti verilerek, misafirlerimizin şehir merkezinde bir tesisin olması yönündeki istekleri yerine getirilmiştir. 3 adet süit oda, 46 adet standart oda 64 yatak kapasitelidir. Otelin fiyatları mensup, kamu ve özel sektör iş alanlarına göre ücretlendirilmekte olup fiyat değişiklikleri ve tutarları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Merkez Vilayetler Evi’nde  15 kişilik VIP toplantı ve dinlenme salonu ile  küçük eğitim ve  şirket toplantıları da yapılabilmektedir. 
5) AYVALIK EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ (VE HOTELS  AYVALIK)
Arsası T.C. İçişleri Bakanlığı’na tahsisli, arsa üzerinde yer alan taşınmazlar Vilayetler Birliği’ne ait tesis, 1987 yılından itibaren Vilayetler Turizm ve Ticaret A.Ş tarafından işletilerek, Haziran-Eylül yaz döneminde kamp olarak hizmet vermektedir. Tesis 144 daireden oluşmakta olup, 576 yatak kapasitelidir. Bunun 46 dairesi T.C. İçişleri Bakanlığı’na ve 98 daire Vilayetler Birliği’ne tahsislidir. Kamp 8 günlük dönemler halinde konaklayanlara hizmet vermekte olup, kamp ücretleri ise her yıl için Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Odalarda kablosuz internet, telefon, her saat sıcak su ve klima mevcuttur. 100 kişilik konferans salonu; halı saha, voleybol, basketbol ve tenis sahaları bulunmaktadır.